Tuesday, April 8, 2008

palos!

I am no tele-novela fan but he makes me watch Palos once in a while. I was telling my husband earlier na graduate na si Boris sa buhay ko, si Giancarlo naman ang kras ko.. :)
Ang tipo kong lalake.

No comments: